درستی

آیا محصولات/خدماتِ کسب و کار شما با گفتن واقعیت ترویج داده می‌شوند؟


اگر یک کسب و کار برای جذب مشتری و افزایش فروش نیاز دارد تا تصاویر محصولاتش را به‌طور دراماتیکی تغییر بدهد، یا به دروغ بازخورد مثبت مشتریانش را نمایش دهد، یا مفاد قراردادهایش را مبهم تنظیم کند، یک جای از این کسب و کار به شدت می‌لنگد. هر شرکتی که "ارزشی" برای ارائه به مشتریان دارد، باید بتواند محصولات یا خدماتش را به نحوی شفاف و صادقانه تبلیغ کند. خلاقیت در برقراری ارتباط نکته‌ی مهم و پرکاربردی است، اما اگر برای کسب موفقیت، نیاز به کتمان یا دست‌کاری حقیقتی در درون آن کسب و کار وجودداشته باشد، خود بهتر می‌دانید که آن کسب و کار بر مدار اخلاق حرکت نمی‌کند.
 
     اگر احیاناً کسب و کار خود را گاهی اوقات مشمول این بند می‌بینید، در این موارد، بهترین ابزار برای کمک به کسب و کارتان بررسی همان حقایقی است که مایل به کتمان آن هستید. نیازی به ابراز آن حقایق به مشتریان نیست، اما واجب است آن موارد را در درون کسب و کار خود حل و فصل کنید تا دیگر مجبور به تغییر دادن مصنوعی واقعیت در نظر مشتری نشوید. 

سایر موارد: