انصاف

 آیا طرح کسب و کار شما بر مبنای نتایج بُرد-بُرد نوشته شده است؟


یکی از عواملی که باعث بحران مالی جهان در سال ۲۰۰۸ شد، یک کاسه کردن بدهی‌های پرخطر، فروش آن به مشتریان و سپس شرط‌بندی علیه همان سرمایه‌گذاری‌ها توسط بانک‌های خاص بود. نتیجه‌ای این ماجرا علاوه بر بازنده‌شدن مشتریان، شکل‌گیری بحران اقتصادی عظیمی بود که گریبان بسیاری از کشورهای دنیا را گرفت. در دنیای کسب و کار، هیچ موفقیتی نباید بر اساس شکست مشتری بنا شود. یکی از اصول اساسی هر کسب و کارِ اخلاق‌مدار این است که در هر معامله‌ای، هم فروشنده‌ی کالا (یا ارائه‌کننده خدمات) و هم مشتری، هر دو منتفع بشوند. کسب موفقیت به قیمت شکست مشتری، یک لغزش اخلاقی اساسی است.
     برای اطمینان از اینکه کسب و کار شما بر اساس انصاف و اصول جوانمردانه‌ی کسب و کار بنا می‌شود، تمامی بخش‌های طرح کسب و کار خود را که به نوعی با مشتریان و یا حتی تامین‌کنندگان در ارتباط خواهدبود بررسی و بازبینی کنید و اگر لازم است ملاحظات جدیدی را اعمال کنید تا در تک تک فرآیندهای فوق، طرف حساب کسب و کار شما مورد اجحاف قرار نگیرد.

 

سایر موارد:

درستی

نجابت

پایداری

بازگشت به صفحه " چهار ویژگی کسب و کار اخلاق مدار "