مدیریت زمان و هدف

 مدیریت درست زمان باعث می شود که دقایق و ساعت های زیادی را در طول هفته ذخیره کنیم و بتوانیم از آن ها برای تماس های بیشتر و یا ویزیت های بیشتر استفاده کنیم .
برای اینکه از اتلاف گرهای وقت مانند پرسه های بی هدف در فضای مجازی در امان بمانیم،باید خوب فکر کنیم که این کارها جلوی پیشرفت و توسعه ما را می گیرند.اگر وقت خود را به خوبی مدیریت کنیم در هفته پایانی ماه لازم نیست نگران باشیم که به اهداف  فروش خود نرسیده ایم.


بازگشت به صفحه "چهار عنصر مهم در تیم فروش"