بازار

 تعريف بازار اولين گام در تحليل بازار به شمار مي‌رود.  در بازاريابي کلمه بازار (Market) به مجموعه اي از مصرف‌کنندگان يا سازمانهايي اطلاق مي‌شود که کالاي مورد نظر را نياز داشته يا به آن علاقه دارند، منابعي براي خريد کالا دارند، و طبق قوانين اجازه تهيه کالا را دارند. البته مي‌تواند به جاي کالا، خدمت نيز در اين تعريف قرار گيرد.

 

 کل جمعيت /  Total population 

مي‌تواند بر اساس تعاريف متفاوت باشد، مثلا کل جمعيت براي يک شرکت ممکن است کل جمعيت دنيا باشد يا براي يک فروشگاه مواد غذايي، همه جمعيت آن شهر .
 


 بازار بالقوه / Potenital Market 

بخشي از کل جمعيت که علاقه به تهيه کالا يا خدمت دارند .


 

 بازار ممکن / Available Market 

بخشي از بازار بالقوه که پول کافي براي تهيه کالا يا خدمت را دارند .


 

 بازار ممکن واجد شرايط / Qualified Available Market 

بخشي از بازار ممکن که از نظر قانوني اجازه تهيه کالا يا خدمت را دارند .
 


 بازار هدف / Target Market 

بخشي از بازار ممکن واجد شرايط که شرکت قصد ارائه کالا يا خدمت را به آنها دارد .
 


 بازار تحت نفوذ / Penetrated Market 

بخشي از بازار هدف که کالا يا خدمت را تهيه کرده‌اند.


نوشته : متحد پرچ

پیشنهاد می شود مقاله " انواع تکنیک های بازاریابی " را نیز مطالعه فرمایید.