٦- در مورد زمان، انعطاف‌پذیر باشید؛

١قبل از قانون‌گذاری فکر کنید؛
 
 
٢از  تعریف کردن ها استقبال کنید؛
 
 
٣کارمندانِ منظم‌ را تشویق کنید؛
 
 
 ٤شما هم به آن‌ها بپیوندید؛
  
 
٥بگذارید کارمندان، جشنِ خودشان را بسازند؛
 
 
 ٦در مورد زمان، انعطاف‌پذیر باشید؛

 

تعطیلات، فشار زیادی روی آدم‌ها می‌آورد، مخصوصاً روی اعصابشان! آن‌ها باید هدیه بخرند، در مراسم متعدد خانوادگی شرکت کنند، برای سفر برنامه‌ریزی کنند و مهمانی بدهند. پس سعی کنید باعث افزایش این فشار نشوید.
بعد از تعطیلات، هربار که امکانش بود، سعی کنید کمی منعطف‌تر از روزهای دیگر باشید. کمی در برنامه‌های زمانی دست ببرید تا افراد بتوانند کمی استراحت کنند. بله حتی بعد از تعطیلات عید، کارمندان نیاز به استراحت دارند. با این روش، استرس شان کم می‌شود، متعهدتر می‌شوند و نسبت به کار و زندگی شخصی‌شان حس بهتری خواهند داشت.