٤- شما هم به آن‌ها بپیوندید؛

١قبل از قانون‌گذاری فکر کنید؛
 
 
 
٢از  تعریف کردن ها استقبال کنید؛
 
 
 
٣کارمندانِ منظم‌ را تشویق کنید؛
 
 
 ٤شما هم به آن‌ها بپیوندید؛


این‌که به‌سختی تلاش کنید تا رئیسِ خوش‌گذرانی‌ها باشید اصلاً جذاب نیست و حتی ممکن است نتیجه‌ی عکس بدهد. از آن طرف هم حفظ‌کردن فاصله و دور ایستادن از دیگران ممکن است همین‌قدر بد از آب دربیاید.

اولین روزهای بعد از تعطیلات بهترین زمان برای نشان‌دادنِ روحیه‌ی خوش‌گذرانی‌تان است. توی جشن‌ها شرکت کنید، مثل بقیه باشید. از فرصت یک دورهمی سازمانی استفاده کنید و راجع به تلویزیون و برنامه‌های سفرتان حرف بزنید. سعی نکنید مجلس را به دست بگیرید… این به بقیه یادآوری می‌کند که هنوز رئیس هستید

 

  
٥بگذارید کارمندان، جشنِ خودشان را بسازند؛
 
 
 
 ٦در مورد زمان، انعطاف‌پذیر باشید؛