٢- از تعریف کردن ها استقبال کنید؛

 ١قبل از قانون‌گذاری فکر کنید؛
 
 
 ٢از  تعریف کردن ها استقبال کنید؛

 

آدم‌ها در عید خوش گذرانده اند و حالا و بعد از تعطیلات دوست دارند عکسهايشان را به هم نشان دهند و خاطره ها را برای هم تعریف کنند و شما هی ببینید که دارند با هم حرف می زنند و حرف می زنند. اما این را بدانید که وقتی جلوی همه‌ی سرگرمی‌ها را بگیرید، آدم‌ها، بدعنق و بی‌انگیزه می‌شوند. از طرف دیگر، اگر زیادی آزادشان بگذارید، اصلاً کار مفیدی انجام نمی‌شود. پس تعادل ایجاد کنید

 

٣کارمندانِ منظم‌ را تشویق کنید؛
 
 
 
 ٤شما هم به آن‌ها بپیوندید؛
  
 
٥بگذارید کارمندان، جشنِ خودشان را بسازند؛
 
 
 
 ٦در مورد زمان، انعطاف‌پذیر باشید؛