شرکت متحد پرچ

واحد کشش متحد پرچ

 واحد کشش متحد پرچ آماده ارائه خدمات کشش مفتول از سایز 1 الی 6.5 میلی متر می باشد.

واحد کشش متحد پرچ