شرکت متحد پرچ

سنسور تشخیص حرکت طراحی شده توسط گوگل

 گوگل سنسور تشخیص حرکتی طراحی می کند که نوع تعامل با تجهیزات مانند گوشی و یا هر دستگاه دیگری را عوض می کند.

جهت مشاهده فیلم کلیک کنید.