شرکت متحد پرچ

حادثه هوایی تهران - یاسوج

 حادئه تلخ دیگری به وقوع پیوست. 66 مسافر و خدمه هواپیمای تهران - یاسوج جان باختند.

شرکت متحد پرچ، درگذشت هموطنان عزیزمان در این سانحه هواپیمایی را تسلیت می گوید.