Masonry Nail

میخ سنگ تراشی(Masonry Nail)، از فولاد با درجه حرارت بالا جهت افزایش قدرت و دوام آنها تهیه می شوند و جهت مقاوم سازی در برابر خوردگی، با روی پوشش داده می شوند.

میخ سنگ تراشی متحد پرچ

میخ های بنایی، از جمله میخ های سنگین در استاندارد جهانی می باشند. معمولا این نوع میخ ها، در حوزه سنگ تراشی، جهت تثبیت و محکم کردن انواع تجهیزات در محل خود مورد استفاده قرار می گیرند.

از کاربردهای این میخ ها، می توان به کابل کشی، انواع اتصالات، فرم دهی و کار روی چوب و الوار، سنگ تراشی و کار روی بتون نام برد.