شرکت متحد پرچ

تماس با ما

آدرس:

ایران ، تهران ، میدان حسن آباد ، خیابان امام خمینی ره ، جنب بیمارستان سینا ، کوچه میرزایی ، پلاک 49 ، شرکت متحد پرچ

   نتیجه تصویری برای تلفن    تلفن:  66713312 -021   

      نتیجه تصویری برای فکس    فکس:  66710469-021

    نتیجه تصویری برای موبایل    موبایل:  7005829-0912

  نتیجه تصویری برای صندوق پستی کد پستی: 1136749161

   نتیجه تصویری برای ایمیل    ارتباط با بخش مدیریت : manager@motahedparch.com

             ارتباط با واحد تولید : products@motahedparch.com

             ارتباط با واحد فروش : sales@motahedparch.com

             ارتباط با واحد تبلیغات و بازاریابی: advertise@motahedparch.com