Common Nail

میخ معمولی (Common Nail)، از یک ساقه صاف و کلاهکی هموار و تخت تشکیل شده است.

میخ معمولی متحد پرچ

از کاربردهای میخ های معمولی می توان به قالب بندی و فریم بندی و ساخت و سازهای روزمره اشاره کرد. این نوع میخ ها، در برابر رطوبت و خوردگی محیط بسیار مقاوم هستند.

میخ معمولی متحد پرچ