Box Nail

میخ بوکس (Box Nail)،دارای پوششی گالوانیزه مقاوم در برابر زنگ زدگی و خوردگی می باشد.

میخ بوکس متحد پرچ

این میخ ها، مناسب و ایده آل مصارف عمومی در تمامی حوزه ها می باشند که به عنوان نمونه می توان به موارد قالب سازی و کادر بندی اشاره کرد.