شرکت متحد پرچ

بی انگیزگی کارمندان

15:28 1396/02/24

 ۹ کاری که شما مدیران انجام می‌دهید و باعث بی‌انگیزگی در کارمندان خود می‌شوید.

 

1.  شما خیلی ریزبین هستید.

 

2.  روی اشتباهات آن‌ها تمرکز می‌کنید.

 

3.  ایده‌های آن‌ها را نادیده می‌گیرید.

 

4.  جلسه‌های بی‌هدف تشکیل می‌دهید.

 

5.  قول‌های توخالی می‌دهید.

 

6.  روی حرفتان نمی‌ایستید.

 

7.  موفقیت‌های آن‌ها را نادیده می‌گیرید.

 

8.  کاری که برای آن‌ها تعیین می‌کنید خیلی بیشتر از توان یک نیروی کاری است و از آن‌ها توقع زیادی دارید.

 

9.  به برخی نیروهای خود بیش‌ازحد بها می‌دهید.