شرکت متحد پرچ

پرچ خاص

22:44 1396/03/30

 

 پرچ خاص، با توجه به سفارش مشتریان عزیز تحت ویژگی های زیر در این شرکت به تولید می رسد. 

 

نوع پرداخت

جنس پرچ

مدل بدنه

مدل کلاهک

 CAD

 ساده

 روی

 MONEL

 فولاد

بدون سوراخ 

 توپر

 سرخزینه

 بیضی

 مس

 قلع

 برنج

 فولاد ضد زنگ

 برنج

 رزوه دار

 لوله ای

 صاف

 گرد

 آلومینیوم آنودایز

 دوده

 نیکل

 آلومینیوم

 مس

 دندانه دار

 سوراخ دار

 عمومی

 سرتخت

 

در زیر، چند نمونه از انواع پرچ های خاص تولید شده در این شرکت به نمایش در آمده است.