شرکت متحد پرچ

واحد تولید

17:54 1396/10/18

 متحد پرچ در راستای بهبود کیفیت و نیاز واحدهای مختلف صنعتی، محصولات خود را با استانداردهای بین المللی با آلیاژهای مختلف طبق سفارش مشتری تولید می نماید. م