شرکت متحد پرچ

اطلاعات فنی پرچ

15:08 1397/03/09

 پرچ ها یکی از قدیمی ترین و قابل اطمینان ترین انواع اتصال دهنده ها می باشند. به بیان ساده، هر پرچ از دو بخش محور (بدنه) و کلاهک تشکیل شده است که به وسیله چکش و یا پرچ کن تغییر شکل داده و به نحوی پرچیده می شود. در واقع یک سر آن در کارخانه و سر دیگر آن بعد از قرار دادن در سطح کار و پرچ کردن تغییر شکل می دهد.

انواع کلاهک پرچ

امروزه پرچ ها در کاربردهایی که ایمنی و اطمینان پذیری در آنها مهم و حیاتی است، مورد استفاده قرار می گیرند.

جهت تنظیم و قرار دادن پرچ ها در سطح کار، نیازمند دسترسی به هر دو طرف قطعه می باشیم. پرچ های چکشی با استفاده از ابزار فشرده سازی و یا چکش های دستی قابل پرچیدن می باشند.

 

پرچ چکشی سرتخت

پرچ چکشی سرتخت

 

پرچ چکشی سرگرد

پرچ چکشی سرگرد

 

 

پرچ چکشی سرخزینه

پرچ چکشی سرخزینه