شرکت متحد پرچ

فیلتراسیون

20:30 1396/11/23

 

بعلت ورود زیاد ناخالصی های زائد از طرف واحد میخ از جمله خاک اره و غیره  و حتی سایش میخ ها در بارل ها، باعث بوجود آمدن ناخالصی آهن در وان می شود که توصیه می شود وان های آبکاری هر هفته یکبار فیلتر شوند. 

 

بازگشت به صفحه قبل