شرکت متحد پرچ

٥- بگذارید کارمندان، جشنِ خودشان را بسازند

17:33 1396/06/19

 

 ٥- بگذارید کارمندان، جشنِ خودشان را بسازند

 

احتمالاً آخر سال حسابی شلوغ بودید و حجم کارها اجازه نداد جشن خاصی برگزار کنید. شروع سال فرصت بهتری برای یک جشن بهارانه ی خوب است. سازمان ـ یا خودِ شما به عنوان رئیس ـ می‌توانید یک دورهمی‌ کاری ترتیب بدهید. مثلاً دور هم ناهار بخورید تا دستاوردهای سال گذشته را جشن بگیرید. با این کار، اعضای گروه بیشتر به هم و به شما نزدیک می‌شوند.