شرکت متحد پرچ

٥- بگذارید کارمندان، جشنِ خودشان را بسازند

17:41 1397/02/23

 

 

١قبل از قانون‌گذاری فکر کنید؛

 

 

 

٢از  تعریف کردن ها استقبال کنید؛

 

 

 

٣کارمندانِ منظم‌ را تشویق کنید؛

 

 

 ٤شما هم به آن‌ها بپیوندید؛

  

 

 ٥- بگذارید کارمندان، جشنِ خودشان را بسازند؛

 

احتمالاً آخر سال حسابی شلوغ بودید و حجم کارها اجازه نداد جشن خاصی برگزار کنید. شروع سال فرصت بهتری برای یک جشن بهارانه ی خوب است. سازمان ـ یا خودِ شما به عنوان رئیس ـ می‌توانید یک دورهمی‌ کاری ترتیب بدهید. مثلاً دور هم ناهار بخورید تا دستاوردهای سال گذشته را جشن بگیرید. با این کار، اعضای گروه بیشتر به هم و به شما نزدیک می‌شوند.

 

 

٦در مورد زمان، انعطاف‌پذیر باشید؛