شرکت متحد پرچ

 • PH

     برای تنظیم وان های آبکاری هرروز در میانه روز جهت آگاه شدن از محلول وان، PH وان که مخصوص گالوانیزه اسیدی می باشد استفاده می کنیم. نرمال PH ی

 • تنظیمات وان در طول هفته

     اضافه کردن { نشادور، کلر روی، اسیدبوریک} به میزان لازم برای هرکدام از وان ها لازم می باشد. لازم به ذکر است که این افزودنی ها باید یا توسط آ

 • شستشو و خشک

     در این مرحله، وان های آبکاری که به مدت معین چرخیده و قطعات داخل بارل ها آب گرفته است، حال این قطعات را از وان خارج نموده و داخل آب تمیز شستشو م

 • اضافه نمودن براقی و کمک

     پس از آنکه  این میخ ها را داخل بارل وان آبکاری ریختیم، به محلول وان، به میزان مناسب از براقی و کمک براقی به مقدار لازم استفاده می کنیم.   <

 • شستشو بعد از فروکلین

    در این مرحله، میخ هایی که داخل محلول فروکلین گذاشته شدند، خارج کرده و داخل پس آب قرار می دهند. سپس آنها را با آب تمیز شستشو داده و آماده ریختن د

 • وان های آبکاری گالوانیزه اسیدی

    میخ هایی که از داخل محلول فروکلین خارج شده را با آب تمیز شستشو داده وسپس داخل وان های آبکاری می ریزند. در داخل وان ها، به مدت 30 – 45 دقیقه میچر

 • فروکلین

     میخ هایی که تحویل آبکاری شده (طبق شرایط بیان شده در بخش "ورود قطعه از سالن تولید به سالن آبکاری")، را به مدت 15 دقیقه داخل محلول فروک

 • ورود میخ / پرچ از سالن تولید به سالن آبکاری

     در این مرحله، میخ های پرداخت شده که عاری از روغن و خاک اره می باشد، با نظر واحد کنترل کیفیت ، به واحد آبکاری آورده می شود. واحد کنترل کیفیت، می

 • میخ نعل اسبی

     تصویر زیر، نمونه ای از میخ نعل اسبی می باشد که تا کنون هیچ شرکت داخلی ایرانی موفق به تولید آن نشده است و با قیمت بالا از شرکت های اروپایی وارد

 • پرچ لوله ای

    پرچ های لوله ای از یک طرف دارای کلاهک و از طرف دیگر میله ای لوله ای شکل هستند. کلاهک این نوع پرچ ها در شکل هایی چون بیضی، سر خزینه، دکمه ای، صاف