شرکت متحد پرچ

 • دانش درباره مشتری

   فروشندگان اخلاق محور،کمک به مشتری را اولویت شماره یک خود قرار می دهند اما برای رسیدن به این هدف باید ابتدا نیازها و خواسته های مشتری را به درستی درک

 • آبکاری متحد پرچ

    یکی دیگر از خدمات شرکت متحد پرچ برای مشتریان گرامی، آبکاری محصولات تولید شده می باشد. چرا آبکاری در این شرکت را انتخاب کرده ایم؟ <

 • فرآیند آبکاری گالوانیزه اسیدی

    در زیر، فرآیندهایی که به منظور آبکاری گالوانیزه اسیدی در شرکت متحد پرچ انجام می شود، لیست شده است. جهت آشنایی با هر مورد، می توانید روی لینک مرب

 • برگردان کردن وان ها

    در طی یک دوره کاری شش ماه تحت هر شرایطی، وان آبکاری نیاز به سرویس و تمیز کاری دارند، چون داخل وان مقدار زیادی ناخالصی ها چه از لحاظ خاک اره و نا

 • آزمایشگاه

    برای بهبود بهتر غلظت وان، محلول را به مقدار معین جهت آنالیز به آزمایشگاه های یکی از مشتریانی که براقی از آنها میخریم و یا به آزمایشگاه های صنعتی

 • فیلتراسیون

    بعلت ورود زیاد ناخالصی های زائد از طرف واحد میخ از جمله خاک اره و غیره  و حتی سایش میخ ها در بارل ها، باعث بوجود آمدن ناخالصی آهن در وان می شود

 • بوم

    برای تعیین غلظت وان از وسیله ای که بوم نامیده می شود، استفاده می کنیم و حد نرمال بومه وان از 12 الی 16 می باشد. چنانچه حد پایین باشد باید مو

 • جوهر نمک

    در پایان هر روز کاری، برای تنظیم PH  وان به مقدار لازم اسید کلریدریک ( یا جوهرنمک) اضافه می کنیم. لازم به ذکر است که در فصل گرما حتما آندهای داخ

 • PH

     برای تنظیم وان های آبکاری هرروز در میانه روز جهت آگاه شدن از محلول وان، PH وان که مخصوص گالوانیزه اسیدی می باشد استفاده می کنیم. نرمال PH ی

 • تنظیمات وان در طول هفته

     اضافه کردن { نشادور، کلر روی، اسیدبوریک} به میزان لازم برای هرکدام از وان ها لازم می باشد. لازم به ذکر است که این افزودنی ها باید یا توسط آ