شرکت متحد پرچ

 • چهار ویژگی کسب و کار اخلاق مدار

   به‌طور معمول، هیچ کارآفرینی کسب و کارش را به نیت انجام اعمال غیراخلاقی و اشتباه راه‌اندازی نمی‌کند. با این حال، ممکن است پس از شروع کارآفرینی چالش‌ها

 • اخلاق کسب و کار

   اخلاق را می توان مطالعه و بررسی معیارها و قواعدی دانست که راهنمای عمل افراد و گروه ها در انجام امور مقبول است. با قرار دادن امکانات مساوی و آزادی فرد

 • اخلاق و به وجود آمدن سینرژی در وجدان کاری

   از آنجایی که وجدان کار یک مقوله اخلاقی است بنابراین برای ایجاد، تقویت و کاربردی نمودن آن بایستی از مکانیزمهای اخلاقی استفاده نمود. از مجموعه ترکیبی ا

 • مشتری

   مشتری کسی است که خواسته های خود را به شرکت عرضه می نماید. کار یا وظیفه سازمان این است که به شیوه ای به خواسته های او توجه شود که منافع وی و در سایه آ

 • نتیجه گیری

   در جهان کنونی که امکان تولید انبوه کالا و خدمات زمینه افزایش عرضه نسبت به تقاضا را فراهم کرده است، برای تولید کنندگان راهی جز جلب رضایت مشتری باقی نم

 • بررسی نقش انصاف در خدمات پس از فروش شرکت های تولیدی

   چکیده امروزه اخلاق کسب و کار و مشتری مداری اهمیت فراوانی پیدا کرده است و مباحث علمی زیادی در مورد آن انجام شده است. اگر چه استفاده از واژه مشتری