کلاهک سر عدسی

امروزه کلاهک سر عدسی پر کاربرد ترین میخ پرچ مصرفی در دنیا هست و برای بسیاری از اتصالات از آن استفاده می گردد.

کلاهک سرعدسی متحد پرچ


میخ پرچ سرعدسی متحد پرچ