مقالات متحد پرچ

هشت راه برای بردن آبرویتان در محل کار

تاریخ: 31 شهریور، 1397

سرخورده شدن گاه به گاه در کار امری عادی است اما اگر صدایتان را بالا ببرید، درها را به هم بکوبید و بر سر دیگران فریاد بزنید، پایتان را از گلیمتان فراتر گذاشته‌اید.

ادامه مطلب

٦توصیه برای مدیران، بعد از تعطیلات

تاریخ: 31 شهریور، 1397

آسان‌گرفتنِ بعضی از قوانین بعد از تعطیلات به خصوص تعطیلات نوروز، به‌جای سخت‌گیری در آن‌ها، نتایج بهتری به بار می‌آورد.

ادامه مطلب

پنج عامل کلیدی برای موفقیت مدیران پروژه ها

تاریخ: 31 شهریور، 1397

راهکارهای کلیدی جهت موفقیت در انجام پروژه ها

ادامه مطلب

رهبری فکری

تاریخ: 24 مرداد، 1397

رهبران فکری؛ عامل همسویی استراتژیک سازمان

ادامه مطلب

تکنیک قطارهای سوییس

تاریخ: 24 مرداد، 1397

یکی از مشکلات مهم در برگزاری جلسات که همیشه پیش روی مدیران بوده است، عدم حضور به موقع مدعوین در جلسه است.

ادامه مطلب

استراتژی الهام بخش مورچه ها!

تاریخ: 24 مرداد، 1397

مورچه ها منطق فوق العاده ای دارند که می تواند برای استراتژیست ها الهام بخش باشد.

ادامه مطلب

نسخه تجویزی برای جذب پول

تاریخ: 07 خرداد، 1397

ادبیات سرمایه‌گذاری بین‌المللی در دنیا تغییر کرده و ایران با توجه به تحریم‌هایی که تنها حدود یک سال از لغو آن می‌گذرد، نتوانسته به طور کامل از شرایط پسابرجام استفاده…

ادامه مطلب