مقالات متحد پرچ

پنج عامل کلیدی برای موفقیت مدیران پروژه ها

تاریخ: 31 شهریور، 1397

راهکارهای کلیدی جهت موفقیت در انجام پروژه ها

Continue Reading

رهبری فکری

تاریخ: 24 مرداد، 1397

رهبران فکری؛ عامل همسویی استراتژیک سازمان

Continue Reading

تکنیک قطارهای سوییس

تاریخ: 24 مرداد، 1397

یکی از مشکلات مهم در برگزاری جلسات که همیشه پیش روی مدیران بوده است،…

Continue Reading

استراتژی الهام بخش مورچه ها!

تاریخ: 24 مرداد، 1397

مورچه ها منطق فوق العاده ای دارند که می تواند برای استراتژیست ها الهام…

Continue Reading

نسخه تجویزی برای جذب پول

تاریخ: 07 خرداد، 1397

ادبیات سرمایه‌گذاری بین‌المللی در دنیا تغییر کرده و ایران با توجه…

Continue Reading