مقالات متحد پرچ

9 عادت که شما را باهوش جلوه می‌دهد!

تاریخ: 09 مهر، 1397

باهوش بودن و باهوش ماندن!

ادامه مطلب

25 اقدام ساده برای باهوش تر شدن

تاریخ: 03 مهر، 1397

25 اقدام ساده برای باهوش تر شدن

ادامه مطلب

شایستگی های فردی مدیران

تاریخ: 03 مهر، 1397

شایستگی های فردی مدیران

ادامه مطلب

ویژگی های رهبران موفق

تاریخ: 03 مهر، 1397

اگر می خواهید به رهبری تبدیل شوید که افراد باکیفیت را جذب می کند، باید خودتان هم شخص باکیفیتی شوید. رهبری یعنی توانایی جذب افراد به سمت مهارت ها و فرصت هایی که شما در مقام…

ادامه مطلب

منابع بهبود بهره وری

تاریخ: 03 مهر، 1397

منابع بهبود بهره وری

ادامه مطلب

چگونه برای سازمان خود یک رهبر موثر باشیم؟

تاریخ: 03 مهر، 1397

مدیریت در بسیاری از سازمان‌ها با مشکلات بسیاری مواجه شده و به ‌نوعی کارآمدی خود را از دست داده است، چرا که بسیاری از مدیران با روش‌های آمرانه و سنتی سعی در پیشبرد کارها…

ادامه مطلب

قاتلان تصمیم گیری استراتژیک

تاریخ: 03 مهر، 1397

چه برای زندگی شخصی خود تصمیم گیری می کنید و چه مدیر ارشد یک سازمان هستید یا یک استاندار و رییس جمهور باشید، یکی از مهم ترین مهارت ها، مهارت تصمیم گیری است.

ادامه مطلب

مدل شایستگی لن کاستر

تاریخ: 01 مهر، 1397

لن کاستر معتقد است شایستگی ها در سطوح سازمانی در 5 سطح مطرح می باشد .به عبارت دیگر شایستگی‌های محوری در هر سطح از سازمان با توجه به ابعاد و حیطه‌های کنترل، به شایستگی‌های…

ادامه مطلب

بهره وری

تاریخ: 01 مهر، 1397

افرادی که بهره‌وری بالایی دارند چه کارهایی را متفاوت از سایرین انجام می‌دهند؟

ادامه مطلب

بی انگیزگی کارمندان

تاریخ: 01 مهر، 1397

۹ کاری که شما مدیران انجام می‌دهید و باعث بی‌انگیزگی در کارمندان خود می‌شوید.

ادامه مطلب