مقالات متحد پرچ

روش های اتصال در سازه های فولادی

تاریخ: 14 مهر، 1397

یکی از وسایل بسیار قدیمی برای اتصالات سازه های فولادی است. در کشورهای…

Continue Reading

نحوه شست و شو پرچ آلومینیوم

تاریخ: 14 مهر، 1397

نحوه شست و شو پرچ آلومینیوم

Continue Reading

صنعت پویا

تاریخ: 14 مهر، 1397

یکی از موانع اصلی برای برقراری ارتباط دایمی، پویا و کارآمد بین دانشگاه…

Continue Reading

بررسی نقش انصاف در خدمات پس از فروش شرکت های تولیدی

تاریخ: 14 مهر، 1397

امروزه اخلاق کسب و کار و مشتری مداری اهمیت فراوانی پیدا کرده است و…

Continue Reading

انواع تیم های کاری

تاریخ: 11 مهر، 1397

بررسی انواع تیم های کاری

Continue Reading

نیاز یک تیم به تمام تیپ های شخصیتی

تاریخ: 11 مهر، 1397

بررسی انواع تیپ های شخصیتی

Continue Reading

تصمیم گیری

تاریخ: 11 مهر، 1397

افزایش قدرت تصمیم گیری

Continue Reading

برندینگ

تاریخ: 11 مهر، 1397

اغلب پیش از آنکه ما در یک ارتباط کاری حاضر شویم قضاوت‌هایی در ذهن اطرافیان…

Continue Reading

ده فرمان تفکر استراتژیک

تاریخ: 11 مهر، 1397

دکتر مجتبی لشکربلوکی در کتاب فرامین و فنون تفکراستراتژیک، ده فرمان…

Continue Reading

ده درس اصلی مدیریت

تاریخ: 11 مهر، 1397

10 اصلی که در ادامه میخوانیم چکیده ای از تمام همایش ها و کلاس هایی است…

Continue Reading